Ekstatisk og intellektuell hører sammen i det ekte kristenlivet. Derfor har pentekostal kristendom fått sitt verdensvide gjennombrudd!

creation-of-adam

Michelangelo malte for både emosjonene og intellektet!

Kritikerne av pentekostal kristendom i vårt lille Norge begår en massiv feil-kalkulering når de ustanselig retter tankeløse angrep på våre sterke opplevelser med Herren. Når de stjeler videoklipp fra våre møter for å illustrere og advare imot hvor «farlige» vi er, da vekker de isteden folkets dypeste lengsler etter helhetlig opplevelse av livet.

Vi ser det daglig i de endeløse utfallene i kommentarfeltet på Verdidebatt og Dagensdebatt, samt på hets-gruppene til Human Etisk Forbund (HEF), Levi Fragell, «Stans pengepredikantene» m.fl.

Men dette er ikke noe nytt. 2 Samuel 6:16 forteller om det samme da Mikal ble påvirket av sin far Saul til å forakte sin ektemann Kong David for hans karismatiske uttrykk:

«Da Herrens paktkiste ble ført inn i Davidsbyen, kikket Mikal, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset for Herrens ansikt, og hun foraktet ham i sitt hjerte».

Hvorfor tror de hetsende kritikerne at folk i tusentalls oppsøker møtene til OASE, Visjon Norge, IMI-kirken & Co? Er de virkelig så teite at de tror folk lar seg lure!?

Sannheten er at folk oppsøker bevisst den helhetlige kristendommen!

Den apostoliske lederen i Singapore, Naomi Dowdy, utfordret meg & mine nærmeste da hun besøkte oss i Oslo i 2001. Under en lunsj utendørs på Frognerseteren Restaurant på Holmenkollen sa hun til oss:

«Gi folket noe å leve og dø for!»

Dowdys utfordring i 2001 er enda mer akseptert idag. Folk ønsker å bli utfordret til å leve på et høyere nivå. Vi vet hva vi gjør når vi skrur på programmene på TV Visjon Norge. Vi ønsker nemlig å få bekreftelse på at det finnes kristne i Norge som er radikale og som er villige til å punge ut for at Guds kongedømme skal utbre seg også i Norge! Stadig flere av oss ønsker å være med selv på denne normale kristendommen!

Katolikkene og de ortodokse kristne har levd i mange aspekter av dette gjennom alle århundrene, mens protestanter har latt deg begrense og lure av ensidig intellektualisme, Men i det siste århundret har vi gjennom den verdensvide, massive pentekostale vekkelse oppdaget at mennesket er ikke bare intellekt.

Vi har en kropp, og derfor er vi på trening, på KRIK og på slanking. Og vår ånd og sjel har den vidunderlige helheten av tankens evne, viljens kraft, åndelige lengsler, samt følelsenes utfoldelse – og derfor oppsøker folket hele pakken: Bibelen og læren, den pastorale veiledningen og etiske grensesettingen,  lovsangen og nattverden, samt drømmene, visjonene, miraklene og den profetiske henrykkelsen.

«Suggesjon!» skriker hetserne. HAHA – gjensvarer vi og fortsetter med lovsangen!

3 Johannes 1:2 er en klassiker for sanne kristne der Johannes sier til Gaius:

«Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig».

I Det nye testamentet ser vi mange oppgjør med gnostisismen som var en utbredt tankegang som ville begrense menneskets opplevelse av alle livets dimensjoner. Tendensen var at man fornektet menneskets kroppslige dimensjon. Dette tok Det nye testamentets forfattere sterke oppgjør med.

Mye av hetsen mot pentekostal kristendom idag fra HEF, Fragell og lignende anti-grupper er intet mindre enn en slags aggressiv ateistisk gnostisisme. De fornekter at mennesket er både kropp, sjel og ånd. Min skjønne hustru Aina kaller dem for Norges egentlige mørkemenn som vil moralisere samt innføre forbud og straffesanksjoner overfor de hundretusener av nordmenn som vil ha den helhetlige opplevelse av livet!

Intellektet hører med for sanne kristne. Vi bruker altfor lite av vår intellektuelle kapasitet.

Imidlertid er mange i rasjonalismens Nord-Europa blitt lært opp til at ekstasen er en mindreverdig motsetning til intellektet. Men dette er fullstendig feil.

For sanne kristne hører ekstasen i høyeste grad sammen med intellektet!

Forbildene i Det gamle testamentet er mange. Profetene kom i henrykkelse. Dét var ikke noe mindreverdig. Tvert imot.

Og det samme skjedde i Det nye testamentets skildringer av Jesu liv og virke samt hos de første menighetene, apostlene og profetene.

Wikipedia forteller interessant hva ekstase er:

For det første emosjonelt: En transe eller transe-lignende tilstand der et menneske transcenderer normal bevissthet; i klassisk gresk litteratur sikter dette vanligvis til å forskyve sinnet eller kroppen fra «sin normale funksjons-plass».

For det andre religiøst: En tilstand av bevissthet, visjoner eller absolutt eufori (=yr glede). Religiøs ekstase er en tilstand av endret bevissthet som karakteriseres ved nedsatt opptatthet av det eksterne og utvidet mental og åndelig forståelse av indre eller åndelig viten, som ofte ledsages av visjoner og emosjonell eufori.

For det tredje filosofisk: Å være eller å stå utenfor seg selv. Ordet ekstase kommer fra det gammelgreske ordet ἔκστασις ekstasis, «Å være eller stå utenfor seg selv, en overflytting til annetsteds» fra ek- «ut», og stasis «en stillingtagen, eller en avsigelse av krefter».

Konklusjonen er åpenbar: Akkurat som i filosofien og livet for øvrig hører både intellektet og ekstasen hjemme i ekte kristendom. Derfor har pentekostal kristendom fått sitt verdensvide gjennombrudd i det siste århundre!

Reklamer
Publisert i Norge

Mitt eget «frafall»

Som ung «frafallen»

Jeg var «frafallen» i 18 måneder som ung tenåring.

Hvordan kunne jeg komme tilbake til Jesus Kristus i lys av min forrige bloggartikkel om frafall og spott av Den Hellige Ånd?

Jeg var bare «frafallen» med hermetegn. Det var mitt behov for å markere min egen vei. Jeg lå hver natt i sengen og vurderte om tiden var kommet for å komme tilbake.

Jeg kjenner meget godt en del høyprofilerte unge mennesker som er «frafalne». Med hermetegn 😀❤️✌️

Publisert i Norge

Frafall og synd mot Den Hellige Ånd

Skjermbilde 2018-08-09 kl. 16.00.09Jeg har vært vitne til gjennom 45 år at noen har falt fra troen på Jesus Kristus. Tilsynelatende er dette mennesker som har hatt en reell erfaring med Jesus, men som likevel har vendt seg bort. Når man ser nærmere på det, er det lett å se at en del faktorer har vært med i bildet som har skapt bitterhet og hevnlyst, f.eks. skilsmisse, arveoppgjør, uviselighet osv.

Her bør vi merke oss Hebreerbrevets alvorlige formaning (12:15) om bitterhetens smittsomhet. Omgåes du slike mennesker, da vil du selv kunne smittes.

«Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet».

Spørsmålet er: Kan en reelt frafallen komme tilbake til Jesus?

Jeg tror vi må lese Bibelen nøyere enn vi har ønsket å gjøre i vår «snillhet». Guds Ord gir hver enkelt reelt ansvar for sitt liv. Ingen kan bortforklare sine valg med henvisning til at andre har gjort feil.

Ved å utydeliggjøre og bortforklare alvoret legger vi til rette for en «license to fall away» (=rett til å falle fra). Gjennom mange år har jeg spesielt reagert på avisen Vårt Lands flørting med frafallet. I de siste par årene har avisen Dagen begynt på samme farlige vei. Mon disse redaksjoner har en del folk som i det skjulte ønsker å falle fra?

Det er to tydelige ord i Det Nye Testamentet som vi ikke bør bortforklare:

Først Jesu ord i Matteus 12:31-32:

«Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende».

Så ordene i Hebreerbrevet 6:4-6:

«Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd,  har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds Sønn på nytt og gjør ham til spott».

Vi bør la være å bortforklare og tåkelegge Guds Ord om frafall. Frelsen er et Åndens verk, og når man spotter Ånden, da er det ingen tilgivelse.

Ikke mine ord, men Guds egne Ord.

Publisert i Norge

Cecilie Erland oppfordrer til Sovjet-aktige inngrep i TV Visjon Norge

Cecilie Erland som er en av lederne for hets-kampanjen på Facebook, «Stans pengepredikantene», fikk publisert et par artikler i Aftenposten under medienes agurktid.

Det kan imidlertid være grunn til å gjøre oppmerksom på hvilket tankegods og fremgangsmåte hun og hennes hets-gruppe er preget av.

På en viss kristendoms-haters Facebook-side kommer Cecilie Erland med oppfordringer til inngrep av barnevern og politi ved de forestående møter med profeten Dionny Baez denne uken på TV Visjon Norge. Hun skriver:

Skjermbilde 2018-08-06 kl. 09.51.20Cecilie Erland: «En god del folk sendte bekymringsmelding til barnevernet i Drammen i fjor, før Baez ankom. Jeg fikk aldri svar fra dem selv, men andre fikk svar fra barnevernet at de ikke kunne gripe inn i saker der barnets navn var ukjent. De overlot ansvaret til politiet, som igjen bare svarte at de var oppmerksomme på at Baez var i landet 😔
Mao, ingen vil ta ansvar i denne saken, tross at denne Baez også ble dømt for «corruption of minor» med 4 års prøvetid (frem til 2014).
Kanskje det kan hjelpe om enda flere sier ifra og presset blir større?»

Dette minner til forveksling om metodene og tankegodset i det fallerte ateistiske diktaturet Sovjetunionen.

Her er en av mange linker jeg har lagt ut fra 1980-tallet (5. november 1983 i Korsets Seier):

«På tiltalebenken: Fire ledere fra den asosiale pinsevennsekten». https://torp.world/norsk-seksjon/norske-oppslag/read4/sovjetunionen-ateismen-barna-familiene.

Er det et slikt Norge som Cecilie Erland & Co vil ha?9211_60131_72add97f1f

 

Publisert i Norge

Hets-gruppen og «glupske ulver» i sosiale medier

Jeg har valgt å avstå fra all deltagelse i sosiale medier der hets og hat-ytringer får lov til å boltre seg. Dette gjelder i Verdidebatt, DagensDebatt, Levi Fragells Facebook-side, Jan Kåre Christensens blogg m.v.

Ja, men du kan jo imøtegå med argumenter, hevder snille rådgivere som ikke selv har prøvd den barske virkeligheten. Det samme prøvde jeg i flere år, men innså for 12 måneder siden at dette er komplett umulig. Det er et spill av tid og krefter.

Apostelen Paulus formante i Apostlenes gjerninger 20:29:

«glupske ulver (vil) trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken».

Ulveflokken som Paulus advarte imot, minner ikke lite om flokken som beveger seg taktfast med hat, hets og trusler i visse sosiale medier. Apostelen Paulus ville ikke at vi skulle menge oss med sånne, og det samme gjelder idag. Så får redaktørene i Dagen og Vårt Land samt Fragell & Christensen klage over at de ikke får boltre seg med hets og hat-ytringer. Slikt «innleggs-engasjement» gir hits og derav følger statlig pengestøtte og ros fra trendye media-forskere. Kommersiell fråtsing i menneskeskjebner, kaller jeg dette.

Hvis jeg kommenterer på en side eller i en tråd der hets og hat får utfolde seg, da gjør jeg meg tilgjengelig for tagging og meldinger som søker min oppmerksomhet – med en flom av hets og hat-ytringer!

Jeg har blokkert mer enn 150 nordmenn fra min Facebook-side som alle tilhører den aggressive anti-karismatiske krets fordi disse mennesker evner ikke å føre samtale uten å krenke og hetse. De fortjener ikke tilgang til våre plattformer.

Typisk er at de bruker våre sider til å kalle mine venner (og meg) «kjeltring, morder, charlatan, lurendreier, overgriper, ondsinnet, gal» og så videre, og så videre. Når man skjeller ut medmennesker på slike måter, da dreier det seg ikke om å være «enig » eller «uenig». Dette er hets og hat-ytringer, og slike mennesker bør miste tilgangen til seriøse plattformer.

Idag smeller Levi Fragell til igjen med enda et lavmål der han først sier at man skal ikke hetse på hans side, for deretter å slippe hetsingen løs. Her limer jeg inn (og med skjermdump). Les selv, og tenk selv. Etter min vurdering er dette hets og hat-ytringer, og det er Fragell som legger til rette for det:

Skjermbilde 2018-07-09 kl. 12.12.42

Skjermdump fra Levi Fragells Facebook-side idag.

Jon Oftedal Roli Torp er totalt ondsinnet og gal og kaller de fleste av oss sekulære fundamentalister. Få personer passer bedre å gis betegnelsen fundamentalist enn Torp selv.

Levi Fragell Jon, som det fremgår av mine retningslinjer, er det ikke tillatt å betegne personer som ondsinnede og gale. La oss krakterisere hendelser og fenomener – helst ikke personer på nedverdigende vis. Jeg lar dette stå og håper det oppfattes av øvrige debattanter som også bør nedtone ordbruken.

Jon Oftedal Roli Enig Levi selv om mannen kvalifiserer for for begge omtalene

Rune Høydalsvik Du er et godt menneske Levi, men Jon har helt rett, noen ganger må det bare sies.

Det er betimelig i 2018 å minne om den apostoliske formaningen:

«glupske ulver (vil) trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken».

Publisert i Norge

Fragell Seniors «skriftemål» overfor en 17-åring i et fullpakket lunsjrom – mitt «løftebrudd» 43 år senere!

Jan-Aage

17-årige Jan-Aage i 1975.

I de crazy påstander som voksne mennesker lirer av seg i sammenheng med Levi Fragells innbitte kamper, slår denne kaka:

En for øvrig fin kristen broder med bakgrunn fra Frelsesarmeen skriver i fullt alvor på Verdidebatt at jeg bryter mitt løfte som sjelesørger (og skriftemåls-instituttet) når jeg formidler erindringer fra en samtale med Fragell Senior da jeg var 17 år gammel – 43 år siden.

For å gi en pekepinn på hvor teit denne anklagen er, kan jeg nevne at 1) jeg var ikke pastor eller i lederverv, jeg gikk i førstegym, og 2) samtalen skjedde i full åpenhet med hele Filadelfiaforlagets personale og Filadelfiamenighetens stab, ivrig lyttende. Fragell Senior snakket og gråt åpenlyst.

Jeg forventer bedre av en frelsesoffiser enn dette, men jeg tilgir og strekker ut en hånd.

For øvrig er dette et så grovt overtramp at Verdidebatt bør på egen hånd rette opp denne grove anklagen.

 

Publisert i Norge

Patetisk og innbitt

Skjermbilde 2018-07-07 kl. 11.13.32Jeg har kikket innom Verdidebatt en gang om dagen for å sjekke hvilken støtte Oddbjørn Johannessens oppgjør med min «private historiefortelling» oppnår i de spaltene. Det er nok magert for den innbitte Fragell-kretsen.

Jeg inngår aldri i debatt med Levi Fragells krets på sosiale medier. De fortjener ikke å få tilgang til fora der de kan messe sin hat og hets. Jeg kommenterer akkurat som jeg ønsker, og i de fora som når frem til mange, statistisk sett. Denne bloggen har i skrivende stund 248.344 følgere, og vokser.

Levi Fragell konstaterer imorges at han må gi opp enda en skanse. Nå håper han på VG. Til det kan jeg si at jeg hilser velkommen VGs skriverier om vår virksomhet. Det er gratis PR som er enkelt å sette i perspektiv. Vi har fått god erfaring med slikt. Den eksplosive opptur som vår tjeneste har fått de siste årene, skyldes ikke minst medienes og Fragells idioti. Gud bruker slike.

Vårt Lands typiske leser-hybrid av anti-kristelig og liberal-kristelig er neppe særlig interessert i en gammel manns vendetta.

Min erfaring er tvert imot at human-etikere og sentral-kirkelige endog på biskoppelig nivå idag er sympatisk innstilt overfor mitt forsøk på å bringe edruelighet og sannferdighet inn i Fragells årelange, ensidige revisjonisme av pinsevekkelsens historie i Norge. Dessuten skjønner folk flest at vår bevegelse vokser og øker i innflytelse i Norge og hele Europa.

La meg konstatere en gang for alle: Øyvind Fragell gråt ekte tårer. Enhver person, klok eller mindre klok, skjønner at dette er sant, og at han gråt over frafallet og vendettaen.

Og Egil Strand, Martin Ski, Erling Strøm, Ingolf Kolshus, Frøyshov-brødrene & Co tok et sviende oppgjør med Aage Samuelsens virksomhet, støttet av Fragell Senior. Hans oppgjør var akkurat så lite sensasjonelt! Fragell Juniors bestrebelser på å skildre sin vendetta som en viderefølge av Fragell Senior, er i beste fall upresise.

For dokumentasjonens skyld, Levi Fragell skriver idag på Verdidebatt:

«Dette innlegget synker nå etter en dag mot slutten av rekken av de 10 «siste innlegg». Over 2000 har lest/sett det, dobbelt så stor oppmerksomhet som noen av de øvrige har oppnådd. Trådens få kommentarer er viktige, men de er få, og kristenfolkets lederskap vil heller ikke denne gang bidra til å gi de kritiserte forhold «oppmerksomhet». Slik får avvikere i livssynsnorge ture frem som de vil, inntil sekulære organer som NRK og VG setter foten ned og hever røsten. Mens tausheten har rådet har bedrag og overgrep rammet tusener, mens kirkeledere har stilt opp på plattformer og i tiltakenes egenproduserte media og bidratt til å legitimere og videreutvikle avvikende effekter og formater. Avisen Vårt Land har vært et unntak på den «kristne siden», men har i forhold til enkelte personer og miljøer nå valgt tausheten. Det er en forståelig strategi, men den har en pris – ofrene. Og la ikke engang til VG overta feiekosten. Eller følg etter dem med skurebøtta. Dere har det kvalifiserte mannskapet og kvinnskapet (!).»

Publisert i Norge