God løsning med Vårt Land

1561987724599439Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore og jeg er blitt enige om en god løsning,

Men PFU-saken skal gå sin gang.

Min nye artikkel, «Kampen for familieverdier og imot barnevernet», vil bli publisert på papir og nett, med en melding fra Vårt Land.

Følg med!

Reklamer
Publisert i Norge

Kringkastingssjefen tar mediaetikken på alvor

IMG_3691

Intervju med Jan Erlend Leine i NRK Radio «Ekko»

EKKOJeg har hatt et veldig bra intervju med Jan Erlend Leine i NRK Radio «Ekko» nå som sendes på mandag mellom kl 09 og 10 (seks minutter med intro).

Jeg ble imponert over NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: Jeg tok kontakt med ham igår fordi jeg oppdaget en debatt i aktualitetsprogrammet EKKO som hadde gått på tirsdag om et tema som slett ikke dreide seg om meg som person og pastor eller om Oslokirken som menighet. Men selvsagt maktet to av de tre debattantene å fremsette utilbørlige påstander om Oslokirken og meg, som NRK allerede den 2. februar 2012 hadde beklaget at de hadde publisert.

Jeg er så vant til sånt i norske medier, og Vårt Land er dessverre for tiden verstingen

Men så ringte redaksjonssjefen i EKKO imorges og inviterte meg til intervjuopptak på Marienlyst idag.

Deilig med noen som tar mediaetikken på alvor! Det burde være unødvendig å tvinge oss til å melde saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Nå viser kringkastingssjefen igjen vei! Det gjorde han også i en tilsvarende sak for et par år siden da Are Sende Osens humorprogram presenterte utilbørlige og ensidige påstander.

Da påla kringkastingssjefen Herr Osen å inkludere et tv-intervju med meg inni selve humorprogrammet.

 

Publisert i Norge

Vårt Land tilbød meg å skrive en artikkel om familieverdier. Men vil redaktøren publisere?

Torp - Bore

Torp og Bore

På mandag morgen tilbød sjefredaktør  Bjørn Kristoffer Bore meg å skrive en artikkel som omhandler mitt syn på familieverdier, barnevernet etc. Jeg leverte den på tirsdag morgen kl 06:00.

Etter 2 1/2 døgn får jeg beskjed om at det er «komplisert».

Praktiserer Vårt Land kun å fortelle «den ene siden»?

Publisert i Norge

Det blir behandling i PFU

Samtalen mellom Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore og meg om min klage på Vårt Land for brudd på fem etiske regler i Presseforbundets Vær Varsom-plakat, ble ført i en god tone der vi forstår hverandre, men vi ble ikke enige om en minnelig ordning.

Saken blir derfor behandlet og avgjort av Pressens Faglige Utvalg (PFU), enten onsdag 25. september eller onsdag 23. oktober.

Dette er en viktig mediaetisk sak. Jeg ser frem til behandlingen og avgjørelsen.

Publisert i Norge

Tøff runde om «minnelig ordning»

Torp - Bore

Torp og Bore

Jeg hadde et timelangt møte nå med Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore i avisens lokaler i Grubbegaten 6 om min PFU-klage.

Avisen er pliktig til å invitere til et slikt møte for å se om partene kan komme frem til en «minnelig ordning» slik at saken ikke behøver å avgjøres av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Samtalen var åpenhjertig og respektfull.

Vi vil samtale igjen på mandag for å se om vi kan bli enige.

Vær Varsom-plakaten stiller store krav til mediene, og jeg vil at overtramp skal bli behørig korrigert og beklaget. Vi får se hva herr Bore lander på over helgen.

 

Publisert i Norge | 1 kommentar

Hør min podkast om Håp og Gjenopprettelse

182_1218_7d2c8d74bePastor Jan-Aage Torp, tolket av hans kone Aina, talte i Oslokirken på søndag om Håp og Gjenopprettelse i Jesus. Hør podkasten ved å klikke på lenken her: https://oslokirken.no/nytt/les1/janaagetorp-haap-gjenopprettelse.

Publisert i Norge

Bør man inngå «minnelige ordninger» i PFU-saker?

182_1218_bc4a94d6b7

NRK bekreftet den «minnelige ordningen»

Den 9. juli innklaget jeg Mediehuset Vårt Land til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på fem mediaetiske regler i henhold til Vær Varsom-plakaten (VVP). Da PFU-sekretariatet var igang igjen etter sommerferie mottok både Vårt Land og jeg email den 31. juli med beskjed om at PFU hadde «igangsatt full saksbehandling». Dette viser at PFU anser min klage for vel begrunnet, selv om det slett ikke betyr at jeg vil få medhold. Der er nemlig  selve utvalget suveren – og forhåpentlig uhildet.

PFU skrev til Vårt Land og meg den 31. juli:

Denne e-posten går til både klager og innklaget medium.

Vi har i dag igangsatt full saksbehandling. Det betyr at vedlagte klage nå sendes til påklaget medium.

Vi ber samtidig redaksjonen om å ta kontakt med klager for å se om det kan være mulig å komme frem til en felles løsning utenom Pressens Faglige Utvalg (PFU), en såkalt minnelig ordning. Denne oppfordringen er i tråd med vedtektene for PFU. I § 5 heter det:

«Ved full behandling skal klagen først forelegges mediet det klages over med anmodning om at saken løses i minnelighet. Innen én uke skal innklaget part gi beskjed om hvorvidt man har satt i gang forsøk på å finne en minnelig løsning. Så snart en slik løsning foreligger, skal sekretariatet ha beskjed.»

 Om det skulle vise seg at minnelig ordning ikke er mulig å få til, så ber vi om å motta et svar fra innklaget medium, jf. vedtektene § 5:

«Der minnelig ordning ikke er oppnådd, har innklaget part vanligvis én ukes frist til å svare på innsendt klage. Klager får deretter én uke til eventuelle bemerkninger og innklaget medium har én ukes frist til å levere sitt endelige svar. Svarfrist på en uke gjelder med mindre det foreligger spesielle grunner til å fravike denne. Sekretariatet må da varsles snarest om dette.»

Igår kveld fikk jeg en første henvendelse fra Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore, og jeg ga min umiddelbare respons der jeg skrev bl.a.: «Jeg vil selvsagt bidra til en minnelig ordning.» Dernest nevnte jeg mine forventninger. Til slutt skrev jeg: «Jeg har tid til en prat. Ta gjerne kontakt.»

Aftenposten og NRK

Jeg har vært igjennom lignende runder før. Mest kjent er mine runder med Aftenposten og NRK (Dagsnytt Atten) fra jeg innleverte min klage til PFU den 15. oktober 2011, som førte til  fornuftige «minnelige ordninger» med begge mediehusene.

NRKs første kontakt førte til en kaffekopp den 27. oktober 2011 med redaksjonsleder i Magasin- og debattredaksjonen, Alf  Hartgren. Han opptrådte arrogant på statskanalens vegne, og hevdet hårdnakket at «Dagsnytt Atten er aldri blitt felt av PFU, og det vil ikke skje denne gangen heller!» Han avviste at NRK hadde brutt VVP.

Aftenposten var ikke det spøtt bedre. De kontaktet meg ikke en gang! Men etter noen uker ringte jeg selv til sjefredaktør Hilde Haugsgjerd, som virket forskrekket. Men jeg la meg på en forsonlig tone idet jeg sa at jeg kunne akseptere en «minnelig ordning» så fremt Aftenposten tydelig beklaget sine presseetiske overtramp. Men jeg hørte ingen ting før den 18. januar 2012. Da henvendte etikkredaktør Morten Abel seg, og tonen var realistisk og ydmyk. Aftenposten ba om en «minnelig ordning» i erkjennelsen av at PFU ville kunne felle avisen under den planlagte behandlingen av min klage i det forestående PFU-møtet den 15. februar.

En «minnelig ordning» ble publisert av Aftenposten den 2. februar 2012 med overskriften «Korrigeringer» på ledersiden og i A-magasinet, og samme dag publiserte avisen en usensurert kronikk av meg over et relevant, selvvalgt tema: «Maktens problemer».

Kl 08:00 samme morgen ringte NRK Dagsnytt Atten meg og ba om en «minnelig ordning». Tonen fra redaksjonsleder Alf Hartgren hadde endret seg fra 27. oktober til 2. februar. Han foreslo at jeg skulle være gjest i Dagsnytt Atten samme kveld, der NRK ville ha meg til et eksklusivt intervju på direkten. PFU-ledelsen sa til meg at noe lignende hadde aldri tidligere skjedd som ledd i en «minnelig ordning». NRK viste realisme og ydmykhet.

Jeg har også andre erfaringer med PFU-saker. PFU er Media-Norges «Gutteklubben Grei». Her er det slektskap, inngifte og kameraderi. Men jeg har erfart at man skal ikke la seg mobbe og true av de innklagede medier. Vær tydelig, og ha is i maven. Har man en sterk sak, da blir det innklagede mediet felt.

Er det én ting Mediehuset Vårt Land ikke liker, så er det å bli felt av sine egne i PFU 🙂

Bør man inngå «minnelige ordninger» i PFU-saker? Ja, man bør forsøke. Men ikke på bekostning av sannhet, rett, redelighet og mediaetikk.

Publisert i Norge