Hva er forfølgelse? Ad Avisen Dagen anno 2016

dagen-no

Fra dagen.no

Det har oppstått en ny og nødvendig tankegang i Norge etter at undertegnede skrev min artikkel i Avisen Dagen den 16. juni i år der jeg utfordret denne avisen på at Dagen er ««best på forfølgelse av kristne», men bare i utlandet?» I tillegg fulgte jeg opp på denne blogg den 17. november med: «2016 – året da Avisen Dagen ble snudd på hodet. Men dette vil snu igjen.»

dagensdebatt

Fra DagensDebatt.no

Vebjørn Selbekk, Tarjei Gilje & Co misliker sterkt å få disse anklager rettet mot seg, spesielt etter at flere har begynt å anvende dette språkbruk om et slikt forferdelig fenomen, ikke minst mine venner Finn Jarle Sæle og Jan Hanvold, og pastor Frank Søgaard i sin betimelige artikkel denne uken.

Det er stor forskjell på den ene siden på kritisk granskning i journalistikken og på den andre siden på gjentagelser av kjente fakta som vris og vrenges for om mulig å finne noe kritikkverdig.

I Avisen Dagens voluminøse formidling av følelsene til «brente barn» er det grafsing i familiære konflikter og relasjonelle tragedier som opptar tankene til redaktørene, og i «oppgjøret» gjennom VGTV og Cappelen Damm er det en fundamental kritikk av den universelle kirkes tro på Jesus som Herre som er selve bærebjelken i oppgjørene. Pluss elementer av personlige følelser, individers modning og selvstendiggjøring, vendettaer, misforståelser, generasjonelle utviklingstrekk og endringsprosesser – som ikke hører hjemme i «sjelesorg-pressen», hvilket Dagen og Vårt Land synes å forsimple det umistelige «sjelesorgens rom» til å inkludere. Sjelesorg med pressestøtte?! De voldsomme påstander i NRK Brennpunkt mot Jan Hanvold og TV Visjon Norge rammer trygdede og eldre, og sår tvil om etikken i en økonomisk tv- og misjonsvirksomhet som tvert imot driver med den høyeste standard utfra norsk lovgivning.

Men hva sier ordbok og leksikon om «forfølgelse»?

Selbekks voldsomme avvisning av denne benevnelse synes å være uten elementær leksikalsk innsikt. Selbekk utfordret undertegnede i mars måned under et intervju til å «vise mine pappa-emosjoner i media, fordi det er dette som beveger folk», men jeg syntes nok at det viktigste er å unngå fronter og emosjoner i slike omstendigheter. Han henviste til sine studier av den emosjonelle side av journalistikken. Jeg vet jo av mangeårig erfaring at det er slik journalistikk som dyrkes av den tabloide presse.

Her skal jeg hjelpe Dagen til innsikt som kan høyne nivået i journalistikken i løpet av fem minutter.

Norske Wikipedia skriver om forfølgelse:

«Forfølgelse er når en person eller en gruppe av personer vedvarende forskjellsbehandler en annen person eller gruppe. De vanligste typene er politisk, religiøs og etnisk forfølgelse, som ofte også er vanskelig å skille fra hverandre. Det vil ofte være flertallet (majoriteten) som forfølger mindretallet (minoriteten).»

Engelske Wikipedia drøfter det med enda mer innsikt:

«Persecution is the systematic mistreatment of an individual or group by another individual or group. The most common forms are religious persecution, ethnic persecution and political persecution, though there is naturally some overlap between these terms. The inflicting of suffering, harassment, imprisonment, internment, fear, or pain are all factors that may establish persecution, but not all suffering will necessarily establish persecution. The suffering experienced by the victim must be sufficiently severe. The threshold level of severity has been a source of much debate.»

Store Norske Leksikon gir også grunn til utvidet ettertanke:

«Forfølgelse, i menneskerettssammenheng en grov form for krenkelse, der myndigheter eller maktpersoner foretar gjentatte overgrep mot enkeltpersoner eller -grupper. Gjennom historien har det vært en rekke eksempler på denne typen overgrep, ofte mot minoriteter; mest kjent er kanskje kristenforfølgelsene under Romerriket og de omfattende jødeforfølgelser under det nazistiske regimet i Tyskland 1933–45.»

Jo, jeg fastholder hva jeg skrev den 16. juni: Dagen forfølger kristne! Det bør de slutte med.

Om Jan-Aage Torp

Jan-Aage Torp - married to Aina; born in Japan; raised in Thailand; educated in USA; President for European Apostolic Leaders (EAL); Chairman of Christian Coalition World (KKN); Pastors Oslochurch with Aina.
Dette innlegget ble publisert i Norge. Bokmerk permalenken.