Trippel-dommen fastsetter at «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» er ulovlig og straffbart!

dømtDen 21. juni avviste Norges Høyesterett saken mot en blogger som hadde bedrevet «personforfølgelse» av Aina & meg siden 2011. Han ble enstemmig dømt den 25.januar 2016 av Oslo Tingrett for overtredelse av Straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 – tolvtusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue – dager, og videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3 000 – tretusen – kroner. Den 27. april 2017 ble denne dommen stadfestet – og forsterket – av Borgarting Lagmannsrett. Og 21. juni avviste altså Høyesterett ankebehandling. Alle instansene var enstemmige.

Vi er meget godt fornøyd med trippel-dommen!

Skyldspørsmålet, bevisførselen og lovanvendelsen fra Politiet og Statsadvokatens side har hele tiden vært vanntett.

Vår bistandsadvokat i Oslo Tingrett, den fremragende Ann Helen Aarø, ble ikke formelt oppnevnt av retten, som mente at vi hadde tilstrekkelig forsvar av Politiets egne advokater, men Ann Helen satte standarden med sitt skriv til Oslo Tingrett der hun lanserte begrepet «personforfølgelse» og der hun anførte at mengden av sjikane og mobbing (tusenvis av tilfeller!) forsterket alvoret i saken. Både begrepet «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» ble innført i uttalelsene fra alle 3 rettsinstanser, noe vi er takknemlige for.

I lagmannsretten fikk vi heller ikke oppnevnt bistandsadvokat – med henvisning til at Statsadvokaten ville gjøre jobben. Men i praksis fungerte høyesterettsadvokat Per Danielsen som dette for oss. Norges fremste advokat ga oss råd og oppmuntring som har stor betydning.

Først og fremst er trippel-dommen en seier for våre predikant-kollegaer som daglig blir hundset og mobbet av angjeldende blogger. Ingen kan stoppe ham fra å formidle sin sjikane og sitt hat over en kaffekopp i stuen eller på telefonen, men dette hører ikke hjemme i det offentlige rom. Sånt er ulovlig, rett og slett.

Vi har lært oss at vi skal ikke lenger akseptere mobbing, sjikane og personforfølgelse av frekke aktører – verken i 1) anti-kristelige fora, eller 2) oppslag i NRK, TV2, VG, Dagbladet, Vårt Land & andre forlag og medier, endog om usannheter og mobbing fremføres «indirekte». Personforfølgelse, hyppig sjikane og mobbing, og invadering av den private sfæren, vil bli anmeldt og dømt av norsk rett. Ingen bør lenger ta sjansen på at vi lar slikt passere. Media og forlag må holde seg til anstendigheten – og rettsstatens prinsipper.

Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett har fastslått definitivt – en gang for alle – at personforfølgelse er ikke lov! Standarden er fastsatt.

Om Jan-Aage Torp

Jan-Aage Torp - married to Aina; born in Japan; raised in Thailand; educated in USA; President for European Apostolic Leaders (EAL); Chairman of Christian Coalition World (KKN); Pastors Oslochurch with Aina.
Dette innlegget ble publisert i Norge. Bokmerk permalenken.