En «fillesak» i Rettssal 519 som har avklart retts-tenkning og dypereliggende forhold

IMG_3901

Aina tok dette bildet av meg den 20. januar 2016 idet jeg var på vei inn i Rettssal 519 på Oslo Tinghus for å vitne imot «hat-bloggeren». (Copyright: Restoration Oslo 2016)

Den avsluttede saken i fire rettsinstanser om «personforfølgelse» og «sjikane» av Aina & meg som bloggeren Christensen har tapt imot Politiet og Statsadvokatembedet i Oslo, var egentlig en «fillesak» om et forelegg på 12.000 kroner. Han fikk allerede i 2014 et tilbud fra Politiet om å få saken kjapt ut av verden, og vi støttet Politiets fremgangsmåte, men innbittheten som «hat-bloggeren» viste allerede den gangen, drev ham til stadig større nederlag. Nå er han avkledd for hele Norge, og hans håndfull støttespillere har forsvunnet én etter én på grunn av forferdelige ord og uhyggelig tankegods som han avgir hver bidige dag på sine straffedømte blogger.

Den juridiske verden er konservativ i sitt vesen. Advokater og dommere er trenet til å fortolke og anvende lover og rettspraksis på alle nye saker. Disse profesjoner er ikke basert på nytenkning og nyskapning. Spørsmålene er i bunn og grunn kun dette: «Hva sier LOVEN?» og «Finnes det relevant RETTSPRAKSIS?»

Når Politiet og Statsadvokatembedet motvillig satte igang rettsprosessen mot bloggeren, ble nok dette opplevd av dem selv som et spill av tid og penger. De ville ikke engang at Oslo Tingrett skulle oppnevne bistandadvokat til Aina & meg, mens motparten fikk oppnevnt Brynjar Meling som forsvarer. Han fikk trukket saken ut i tid gjennom behandling i fire rettsinstanser.

Men sett i etterkant har deres ressurser vært vel anvendt fordi nå har Norge en rettskraftig, entydig dom om «personforfølgelse» og «sjikane» der den straffedømte har påberopt seg retten til å krenke navngitte personer på «religiøst grunnlag». Vi vet nå etter grundig behandling i Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett – støttet av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg – at slik «personforfølgelse» og «sjikane» er ulovlig og straffbar.

Advokat Brynjar Meling har utvist et usedvanlig engasjement i denne saken for å kjempe for sin klient Christensens rett til å bedrive  «personforfølgelse» og «sjikane» av Aina & meg. Vi konstaterer tilfreds at han har ikke vunnet frem. Vi overlater til andre å vurdere denne saken i forhold til hans mangeårige forsvar av islamisten Mullah Krekar.

Flere navngitte personer i både anti-kristelige og kristelige sammenhenger er blitt dratt inn i saken på Christensens blogger. Her har vi fått avdekket hvilke grumsete allianser og samrøre det er mellom visse personer og tankegods. Egentlig har dette gitt oss nyttige AHA-opplevelser.

Sjefredaktør i avisen Dagen og medlem av Kringkastingsrådet, Vebjørn Selbekk, har til dags dato ikke trukket tilbake eller beklaget sin begeistring for og støtte av den straffedømte bloggeren.

Hans støtte til å bedrive hva fire norske og europeiske domstoler har fastslått er  «personforfølgelse» og «sjikane», bør sees i lys av Selbekks råkjør i avisen Dagen imot navngitte kristenledere og deres familier, samt imot lokale menigheter.

De sindigste av Selbekks medarbeidere i styre og stell har nok begynt å ane sammenhengen mellom hans «religionskritikk» som drives gjennom kampanjeaktig gapestokk-journalistikk overfor enkeltpersoner og menigheter – og domstolenes vurderinger om «personforfølgelse» og «sjikane».

Da Aina & jeg anmeldte bloggeren Christensen til Politiet i september 2014, ville vi bare stoppe hans strøm av sjikanøse ord mot kjære kristenledere som Emanuel Minos, Bjørn Olav Hansen, Jan Hanvold og mange andre. Vi ante ikke rekkevidden av denne saken.

Når vi ser tilbake på disse 3 1/4 årene, er vi takknemlige for at så mye verdifullt er kommet ut av vår enkle politianmeldelse.

Om Jan-Aage Torp

Jan-Aage Torp - married to Aina; born in Japan; raised in Thailand; educated in USA; President for European Apostolic Leaders (EAL); Chairman of Christian Coalition World (KKN); Pastors Oslochurch with Aina.
Dette innlegget ble publisert i Norge. Bokmerk permalenken.