Les hvilke fem presseetiske regler som Mediehuset Vårt Land har brutt

Torp - Bore

Torp og Bore

I sammenfatningen av min klage av 9. juli på Mediehuset Vårt Land til Pressens Faglige Utvalg (PFU) har PFU-sekretariatet listet opp hvilke fem presseetiske regler fra Vær Varsom-plakaten (VVP) som jeg mener at Mediehuset har brutt. Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore og jeg er partene i saken, i PFU- og lovens forstand.

I praktisk henseende er det imidlertid fire medlemmer av Vårt Lands redaksjonelle ledelse som rammes av min klage: 1) Bjørn Kristoffer Bore (sjefredaktør), 2) Håvard Nyhus (kommentator), 3) Åsne Dokka (forlagsredaktør), og 4) Alf Gjøsund (debattredaktør). Her er det et internt redaksjonelt samarbeid som reflekterer hvilke redaksjonelle verdier, holdninger og kultur Mediehuset Vårt Land har anno 2019.

Her er de fem punktene fra VVP. Til refleksjon:

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Reklamer

Om Jan-Aage Torp

Jan-Aage Torp - married to Aina; born in Japan; raised in Thailand; educated in USA; President for European Apostolic Leaders (EAL); Chairman of Christian Coalition World (KKN); Pastors Oslochurch with Aina.
Dette innlegget ble publisert i Norge. Bokmerk permalenken.